Πρόγραμμα

07:00 – 09:00
Αλέξης Χριστοδουλάρας
09:00 – 11:00
Σταμάτης Πάππας
11:00 – 13:00
Δημήτρης Δημητρίου
13:00 – 15:00
Λάζαρος Θαλασσινός
15:00 – 17:00
Τάσος Μητακίδης
17:00 – 19:00
Νίκος Χριστοδούλου
19:00 – 21:00
Θωμάς Σταματόπουλος
21:00 – 23:00
Night Tracks – Σωτήρης JoJo Βακάρος
23:00 – 01:00
Σάκης Μαστορής
07:00 – 09:00
Αλέξης Χριστοδουλάρας
09:00 – 11:00
Σταμάτης Πάππας
11:00 – 13:00
Δημήτρης Δημητρίου
13:00 – 15:00
Λάζαρος Θαλασσινός
15:00 – 17:00
Ιορδάνης Μουταφίδης
17:00 – 19:00
Λεωνίδας Σεϊτανίδης
19:00 – 21:00
Θωμάς Σταματόπουλος
21:00 – 23:00
Night Tracks – Σωτήρης JoJo Βακάρος
23:00 – 01:00
Σάκης Μαστορής
01:00 – 03:00
Κώστας Λυμπέρης
07:00 – 09:00
Αλέξης Χριστοδουλάρας
09:00 – 11:00
Σταμάτης Πάππας
11:00 – 13:00
Δημήτρης Δημητρίου
13:00 – 15:00
Λάζαρος Θαλασσινός
15:00 – 17:00
Ντίνα Βενιέρη
17:00 – 19:00
Νίκος Χριστοδούλου
19:00 – 21:00
Θωμάς Σταματόπουλος
21:00 – 23:00
Night Tracks – Σωτήρης JoJo Βακάρος
23:00 – 01:00
Σάκης Μαστορής
07:00 – 09:00
Αλέξης Χριστοδουλάρας
09:00 – 11:00
Σταμάτης Πάππας
11:00 – 13:00
Δημήτρης Δημητρίου
13:00 – 15:00
Λάζαρος Θαλασσινός
15:00 – 17:00
Τζελίνα Μακραντωνάκη
17:00 – 19:00
Νίκος Σιοζόπουλος
19:00 – 21:00
Θωμάς Σταματόπουλος
21:00 – 23:00
Night Tracks – Σωτήρης JoJo Βακάρος
23:00 – 01:00
Σάκης Μαστορής
07:00 – 09:00
Αλέξης Χριστοδουλάρας
09:00 – 11:00
Σταμάτης Πάππας
11:00 – 13:00
Δημήτρης Δημητρίου
13:00 – 15:00
Λάζαρος Θαλασσινός
15:00 – 17:00
Τάσος Μητακίδης
17:00 – 19:00
Λεωνίδας Σεϊτανίδης
19:00 – 21:00
Θωμάς Σταματόπουλος
21:00 – 23:00
Night Tracks – Σωτήρης JoJo Βακάρος
23:00 – 01:00
Σάκης Μαστορής
07:00 – 10:00
Φαίη Δημητριάδου
10:00 – 12:00
Παναγιώτης Τσίμος
12:00 – 13:00
Rock Radio’s Top 10 (Επανάληψη)
13:00 – 15:00
Γιάννης Ζυμαράκης
15:00 – 17:00
Ντίνα Βενιέρη
15:00 – 17:00
Μηνάς Χαραμαλής
17:00 – 19:00
Τζελίνα Μακραντωνάκη
19:00 – 21:00
Νίκος Χριστοδούλου
21:00 – 23:00
Μαρία Θρασκιά
23:00 – 01:00
Ισαάκ Αθανασιάδης
07:00 – 10:00
Φαίη Δημητριάδου
10:00 – 12:00
Παναγιώτης Τσίμος
12:00 – 13:00
Rock Radio’s Top 10 (Επανάληψη)
13:00 – 15:00
Γιάννης Ζυμαράκης
15:00 – 17:00
Ντίνα Βενιέρη
15:00 – 17:00
Μηνάς Χαραμαλής
17:00 – 19:00
Τζελίνα Μακραντωνάκη
19:00 – 21:00
Νίκος Χριστοδούλου
21:00 – 23:00
Μαρία Θρασκιά
23:00 – 01:00
Ντίνος Λαζάρου
Δώρα Ακριτίδου
Αναστασία Γεωργίου